Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008

Τσιατιστά λοούθκια της ώρας (δυο ευρώ τα πέντε)

Εν ένας τρόπος εκτόνωσης και αυτός...

Το Πολιτικόν:
Ως πότε παλλικάρκα,
θα σύρνουμε τα ζάρκα;

Το Καταναλωτικόν:
Μια του κλέφτη, θκυο του κλέφτη, τρεις του κλέφτη, τέσσερις του κλέφτη.. πεντακόσιες εικοσι πέντε του κλέφτη.
Που εν ο νοικοτζύρης;

Το Απαισιόδοξον:
Σήκωστην πέτραν την σιηστήν
μα με μου την ησύρεις,
αμμ'άρπαξέ την τσας σφικτά
τζαι γράψε εις το χώμαν:
"Αν δω άσπρη μέρα δαχαμέ,
ανάσιελα τζαι σου τζαι γιω
να γλέπουμε το δώμα".

Το Συναδερφικόν:
Δώστε τα σιέρκα σας τωρά
προτού να πιάει η πυρά.

Το Αντιδραστικόν:
Μα'ντα σούζεις το σιέριν σου;
Θαρρείς πως σε φοούμαι;
Οι λόοι σου οι κάλπιτζοι
τζαι οι απειλές οι γυάλλενες
μονάχα καρκαλιούν με.

All time classic:
Τράβα τράβα το νουρίν του,
έππεσεν το κοτσιρίν του.